Vi heier frem ildsjeler!
Søk støtte på 10.000 kr.

Forutsetninger for å motta støtte:

Har du spørsmål?

Kontakt oss på tlf: 75 54 51 00

eller send oss e-post til: kunde@bodoenergi.no